مسیری برای بازگشت

من محمدرضام اینجا از تجربه هام می‌نویسم

مسیری برای بازگشت

من محمدرضام اینجا از تجربه هام می‌نویسم

تغییر کن

ساعت ۱۲:۳۵ بود 

همه جا تاریک بود ، تاریکه تاریک 

فقط یه لامپ روشن بود لامپ راهرو بود 

همیشه در هر تغییری تردید وجود دارد

اما اگر اعتماد به نفس داشته باشید

این تنشت تبدیل به هیجان شده

بیا بریم

چه دنیای عجیبیست 

هیچ چیز سر جای خودش نیست 

مسیری برای بازگشت

 

 

سلام

من محمدرضا 

می‌دونی که !😁

متولد آذر  ۷۹

دانشجو ترم چهار فوریت پزشکی

و همینطور هنرجوی تصویر و تدوین 

یکمی هم زیادی کنجکاو 😎

حرف که زیاده منتهی نمی‌دونم از کجا تا کجا بنویسم 

 

میتونی تو اینیستا هم با من همراه باشی 

Rezashiri.9 

 

 

​​​​​​